Lemańska, A. (2019) „Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)”, Studia Philosophiae Christianae, 53(4), s. 103-109. doi: 10.21697/2017.53.4.31.