Podrez, E. (2019) „Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.)”, Studia Philosophiae Christianae, 53(4), s. 111-130. doi: 10.21697/2017.53.4.32.