Rejewska, J. i Ustaszewski, M. (2019) „Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r.”, Studia Philosophiae Christianae, 53(4), s. 139-150. doi: 10.21697/2017.53.4.41.