Waleszczyński, A. (2019) „Efekt Knobe’a z perspektywy etyki tomistycznej. Problem porządków i kompetencji normatywnych”, Studia Philosophiae Christianae, 54(1), s. 65-92. doi: 10.21697/2018.54.1.13.