Wachowski, W. (2019) „Normatywność usytuowana. Ujęcie ekologiczne”, Studia Philosophiae Christianae, 54(1), s. 143-165. doi: 10.21697/2018.54.1.16.