Piłat, R. (2019) „Drażliwość i krytycyzm. O roli filozoficznej krytyki w kulturze i edukacji”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 5-29. doi: 10.21697/2018.54.2.01.