Szajda, M. (2019) „Identyfikacja wartości na drodze aksjologii semiologiczno-ikonograficznej”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 31-59. doi: 10.21697/2018.54.2.02.