Piekarski, M. (2019) „Jedna czy wiele normatywności?”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 61-81. doi: 10.21697/2018.54.2.11.