Kmiecikowski, W. (2019) „O pewnym dwugłosie w szkole lwowsko-warszawskiej. Normatywność między etologią a etyką empiryczną”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 83-109. doi: 10.21697/2018.54.2.12.