Kobyliński, A. (2019) „Jaka normatywność po «śmierci Boga»? Etyczne implikacje myśli słabej”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 111-128. doi: 10.21697/2018.54.2.13.