Rozmarynowska, K. (2019) „Performatywność języka a powinność moralna”, Studia Philosophiae Christianae, 54(2), s. 129-146. doi: 10.21697/2018.54.2.14.