Leśniak, P. (2019) „Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Coachingowy model uprawiania filozofii”, Studia Philosophiae Christianae, 54(3), s. 5-36. doi: 10.21697/2018.54.3.11.