Woszczyk, A. (2019) „Żałoba, rozpacz, śmierć − analiza kazusu. Próba dookreślenia specyfiki pracy doradczo-filozoficznej”, Studia Philosophiae Christianae, 54(3), s. 37-60. doi: 10.21697/2018.54.3.12.