Zdybek, P. (2019) „Krytyczne spojrzenie z perspektywy psychologa na granice poradnictwa filozoficznego w porównaniu do psychoterapii, pomocy psychologicznej i coachingu”, Studia Philosophiae Christianae, 54(3), s. 61-83. doi: 10.21697/2018.54.3.13.