Femiak, T. (2019) „O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświadomionego mówienia”, Studia Philosophiae Christianae, 54(3), s. 85-110. doi: 10.21697/2018.54.3.14.