Musioł, A. (2019) „Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee”, Studia Philosophiae Christianae, 54(3), s. 149-162. doi: 10.21697/2018.54.3.16.