Płotka, W. (2019) „Zarys fenomenologii solidarności: O genezie konstytuowania się grup”, Studia Philosophiae Christianae, 54(4), s. 27-51. doi: 10.21697/2018.54.4.02.