Gralewicz, A. (2019) „Filozofia i film – sprawozdanie z Warszawskiego Dnia Filozofii, obchodzonego w dniu 16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, Studia Philosophiae Christianae, 54(4), s. 141-156. doi: 10.21697/2018.54.4.41.