Grzegorzyca, A. (2019) „Eriugeny koncepcja stworzenia wszystkiego z niczego w człowieku”, Studia Philosophiae Christianae, 55(1), s. 47-69. doi: 10.21697/2019.55.1.03.