Kobyliński, A. (2019) „Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r.”, Studia Philosophiae Christianae, 55(1), s. 135-142. doi: 10.21697/2019.55.1.41.