Buczkowska, J. (2016) „Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia”, Studia Philosophiae Christianae, 51(4), s. 75-96. doi: 10.21697/spch.2015.51.4.02.