Kazibut, R. (2016) „Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego”, Studia Philosophiae Christianae, 51(4), s. 97-121. doi: 10.21697/spch.2015.51.4.03.