Łaciak, P. (2016) „Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla”, Studia Philosophiae Christianae, 51(4), s. 123-149. doi: 10.21697/spch.2015.51.4.04.