Kobyliński, A. (2016) „Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015”, Studia Philosophiae Christianae, 51(4), s. 167-176. doi: 10.21697/spch.2015.51.4.06.