Kaczmarek, J. (2019) „O stosowaniu narzędzi i struktur formalnych w filozofii. Ontologia formalna. Ontologia topologiczna”, Studia Philosophiae Christianae, 55(2), s. 103-124. doi: 10.21697/spch.2019.55.2.05.