Buczkowska, J. (2019) „Pojęcie reprezentacji mentalnych a problem intencjonalności w ujęciu teleosemantyki”, Studia Philosophiae Christianae, 55(4), s. 5-33. doi: 10.21697/spch.2019.55.4.01.