Piekarski, M. (2019) „Podstawy fenomenologii poznania a problem języka. Uwagi do książki Witolda Płotki "Studia z fenomenologii poznania"”, Studia Philosophiae Christianae, 55(4), s. 137-149. doi: 10.21697/spch.2019.55.4.06.