Kobyliński, A. (2020) „Czym jest sakralny wymiar natury? Filozoficzna interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina w dziełach Romano Guardiniego”, Studia Philosophiae Christianae, 56(1), s. 5-25. doi: 10.21697/spch.2020.56.1.01.