Lao, A. (2020) „Krytyka idei «bezwyznaniowości» w ujęciu Wojciecha Dzieduszyckiego”, Studia Philosophiae Christianae, 56(1), s. 28-53. doi: 10.21697/spch.2020.56.1.02.