Kobyliński, A. (2020) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 maja 2019 r.”, Studia Philosophiae Christianae, 56(1), s. 171-178. doi: 10.21697/spch.2020.56.1.42.