Leśniak, P. (2020) „Stawanie się osobą jako proces”, Studia Philosophiae Christianae, 56(2), s. 7-37. doi: 10.21697/spch.2020.56.2.01.