Femiak, T. (2020) „Narodziny terapii filozoficznej z ducha antyku. W kierunku stawania się osobą”, Studia Philosophiae Christianae, 56(2), s. 109-126. doi: 10.21697/spch.2020.56.2.04.