Woźniewska-Działak, M. (2020) „Patriotyzm w filozofii praktycznej Karola Libelta. Wokół rozprawy "O miłości ojczyzny"”, Studia Philosophiae Christianae, 56(2), s. 163-191. doi: 10.21697/spch.2020.56.2.07.