Buczkowska, J. (2020) „Realizm naukowy wobec zmiany teorii w nauce”, Studia Philosophiae Christianae, 56(3), s. 5-30. doi: 10.21697/spch.2020.56.3.01.