Bugajak, G. (2020) „Uwagi metodologiczne na temat badań nad pochodzeniem człowieka”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 15–27. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.01.