Mączka, J. (2020) „Filozofia w kontekście nauki. Stare problemy w nowym wydaniu”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 133–152. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.07.