Buczkowska, J. (2020) „Realizm strukturalny a problem reprezentacji w nauce w kontekście sporu o realizm naukowy”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 153-178. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.08.