Piętka, D. (2020) „Dwie możliwe interpretacje paradoksu Zenona z Elei "Korzec prosa"”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 203-224. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.10.