Grzybowski, J. (2020) „Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki "Aeterni Patris" w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 225-255. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.11.