Tomaszewska, W. (2020) „O prawdzie w literaturze uwag kilka”, Studia Philosophiae Christianae, 56(4), s. 341-357. doi: 10.21697/spch.2020.56.4.16.