Grzegorzyca, A. (2021) „Koncepcja ludzkiej duszy i problem animacji w systemie filozoficznym Eriugeny”, Studia Philosophiae Christianae, 57(1), s. 5-30. doi: 10.21697/spch.2021.57.A.01.