Duchliński, P. (2021) „Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie, Warszawa 2019, ss. 367 (rec.)”, Studia Philosophiae Christianae, 57(1), s. 127-139. doi: 10.21697/spch.2021.57.R.01.