Puczydłowski, M. (2021) „Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.)”, Studia Philosophiae Christianae, 57(1), s. 141-146. doi: 10.21697/spch.2021.57.R.02.