Janowski, J. M. (2021) „W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody”, Studia Philosophiae Christianae, 57(2), s. 73–99. doi: 10.21697/spch.2021.57.A.10.