[1]
D. Piętka, „Byt i świat w ontologii eleackiej”, SPCh, t. 58, nr 2, s. 7–30, grudz. 2022.