[1]
D. Kucharski, „Thomasa Reida interpretacja «teorii idei». Pytanie o bezpośredni przedmiot poznania”, SPCh, t. 58, nr 2, s. 53–74, grudz. 2022.