[1]
K. Tytko, „Personalistyczny projekt filozofii osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, «Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła», Peter Lang, Berlin 2021, ss. 196 (rec.)”, SPCh, t. 58, nr 2, s. 161–175, grudz. 2022.