[1]
A. M. Kozanecka-Dymek, „(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015”, SPCh, t. 52, nr 2, s. 160-169, luty 2018.