[1]
D. Luty, „Czasoprzestrzeń – część struktury czy strukturalny aspekt? Ontologia czasoprzestrzeni w kontekście umiarkowanego ontycznego realizmu strukturalnego”, SPCh, t. 52, nr 4, s. 83-106, luty 2018.