[1]
M. Grabowski, „Egzegeza filozoficzna początku Genesis”, SPCh, t. 53, nr 1, s. 35-58, luty 2018.